Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szabályok

Aki az Adminra vagy Moderátorra hivatkozva hazudik (pl: az Adminra hivatkozva próbál támadásokat elkerülni, mondván, hogy ha megtámadják akkor az Admin azt mondta banolják a támadót) vagy az Admin által nem mondott dolgokra hivatkozik szándékosan, ezzel becsapva játékostársait, azt a személyt banoljuk vagy töröljük az adatbázisból! Másszóval ne hazudd azt, hogy az Admin vagy MOD ezt meg azt mondta neked amikor az nem igaz!

Tilos a játékostársakat szándékosan hazugsággal félrevezetni előnyszerzés céljából! Ilyen lehet például, ha valaki kiírja, hogy klánháborúzik és ezért nem támadhatják. Az eset súlyosságától függően bannal és a karakter törlésével lesz büntetve az ilyen cselekedet! (a fenti példában akár 2 hazugság is tetten érhető ha az adott karakter nem klánháborúzik)

§1 Játékosi számlák I Számla megosztása

A számla megosztása szigorúan tilos. Kizárólag egy személy játszhat egy játékosi számlával. - Számlamegosztás : Végleges kitiltás!

II Több számla - MULTI

Minden játékos csakis egy karaktert vezethet Bitefight szerverenként. A több karaktert vezető játékosok - MULTIZÓK karakterei figyelmeztetés nélkül törölhetők. Azok a karakterek, melyek csupán pénzszerzés vagy a támadások számának növelése miatt léteznek, szintén ebbe a kategóriába tartoznak. Ha több felhasználó jelentkezik be ugyanarról a hálózati IP cimről (pl: iskola, munkahely, társasház, stb), a kérdéses felhasználóknak, magyarázatot kell adnia. Ezt a fórum Multi bejelentések részébe, a szabályoknak megfelelően kell írni! Ajánlatos tartózkodni a játékosi számlák további részleteinek azonosságától, ha a felhasználó olyan IP cimről jelentkezik, melyet más is használ. Az azonos IP használata nem vonja minden esetben magával a karakter kitiltását. A két vagy több karakter tömörülése klánba, közös támadások, egymás elleni támadások, a karakterek előnyhözjuttatása vagy bármiféle manipuláció kitiltást és eredményez.

II/b. karakter ideiglenes gondozása !!!ÚJ!!!

A következő szabályokat betartva engedélyezett másik karakter ideiglenes gondozása

- A server GO -t mindig tájékoztatni kell a gondozás megkezdése előtt
- Mindig le kell írni, hogy mettől meddig tart a gondozás (pl.: 09-26 -szerda - 10.03 szerda)
- 1 játékos egyszerre 1 számlát gondozhat ideiglenesen
- A gondozás folyamatosan maximum 7 napig tarthat
- A 7 nap letelte után ugyanazt a karaktert ugyanaz a személy csak újabb 7 nap letelte után gondozhatja újra
- A gondozás a számlatulajdonos belépésével véget ér

A gondozás alatt megengedett

- Temetői munka
- Ember vadászat
- Karakter fejlesztése (Piac/gyakorlás)

A gondozás alatt nem megengedett:

- A gondozott karakterrel más karaktert támadni
- A gondozott karaktert saját karakterrel támadni
- A gondozott karakterrel üzenetet küldeni
- A gondozott karakter számla beállításait megváltoztatni
- A gondozott karakter esetleges klánjának beállításait megváltoztatni, valamint a klánt elhagyni
Ezek megszegése büntetést von maga után

III Számlacsere

Minden egyes számla egy meghatározott fizikai személyhez tartozik, kinek az email ciméhet csatolva lett. Ha a játekosok a játék oprátor segitsége nélkül cserélnek számlákat, akkor csak a karakterhez tartozó email cimről fogadunk el panaszt vagy kérvényt. A GO közreműködése nélkül végrehajtott karaktercserék esetében nincs lehetőség a karakterek visszaállítására vagy a számlák megmentésére. A játék operátor könnyedén és ami fontos, biztonságosan tud karaktereket cserélni játékosok között.

§2 Hiba (bug) használata

Hibák, rendellenességek és a Bitefight programozásában jelentkező bug-ok használata előnyszerzésre nem engedélyezett. A felhasználónak jogában áll a talált hibákat közölni a fórumon. A hibaák és hasonló jelenségek öncélú használata, a kihágás súlyosságától függően 1 napos eltiltástól, teljes kitiltásig terjedő bűntetésst von maga után. Speciális karakterek használata karakterek neveiben bug használatnak minősül, mivel ez kisérlet keresések és támadások elkerülésére.

§3 A játék normális működésének zavarása

Bizonyos telepített programok és módszerek indokolatlan forgalmat okozhatnak a játék szerverén, melyek zavarharják vagy gátolhatják a játék működését. Az ilyen tartalom kerülendő. Kiemelendő jelentőséggel bir az automatikus és félautomatikus scriptek használatának tilalma, melyek befolyásolhatják a játék adatbázisát vagy játék utasitásokat adhatnak ki. Fenntartjuk a jogot, hogy az okozott kár költségeit és az Adminisztrátori költségeket visszaköveteljük.

§4 Zsarolás, káromkodás, megfélemlités, törvénybe ütköző magatartás

Zsarolások és fenyegetések a játékosok valós, fizikai (nem virtuális karakter) személye ellen a kihágás súlyosságától függően 2 napos eltiltástól törlésig bűntetndők. Ezen eltiltás akár a fórumra is vonatkozhat. A játékban káromkodás, a szexuális témájú linkek, faji, vallási előitéletek terjesztése, önkényuralni jelképek használatak, a közizlést sértő megnevezések használata és hasonló jellegű leirások, üznetek, nevek, írása tilos!

§5 Zúzás

I Definition/Restriction 24 órán belül 5 támadásnál több ugyanarra a karakterre zúzásnak minősül. Ez nem engedélyezett.

II Kivételes esetek = Akadályozás

Abban az esetben, ha a karaktert egy másik karakter folytonos napi támadásokkal meggátolja a játékban vagy a fejlődésben, a karakter(ek) bűntethetőek. A kihágás megállapitása mindenkor a Game Operator feladata.

II/b. Akadályozás !!!ÚJ!!!

Abban az esetben, ha ugyanarra a karakterre egy másik karakter 4 napon belül (az első támadástól számított 96 órán belül) több mint 12 alkalommal támad , akadályozásnak minősül.

II/c. Szintkülönbség !!!ÚJ!!!

Maximum 10 szint különbséggel támadható egy karakter (egy 20-as szintű 10-est támadhat, 9-est már nem....9-es szintű 19-est támadhat 20-ast már nem )

II/d.Top 50 !!!ÚJ!!!

A toplista első 50 karaktere (SZINT szerint) (farkasok/vámpírok) számára csak és kizárólag egymás között nincs akadályozás...nekik csak a zúzás szabályait kell betartani egymás között.

 

Általános büntetések a szabályszegésekre - Játék

I. Hozzáférés megosztás - végleges kitiltás II. Szabálytalan Multizás - végleges kitiltás III. Hiba-használat - végleges kitiltás IV. Script-használat - végleges kitiltás V. Zúzás: - 5 nap ban (Visszaesők valamint túlzott mértékű támadás esetén a GO adhat szigorúbb büntetést a kiszabható maximális büntetés 14 nap ban)

Akadályozás

- 3 nap ban (Visszaesők valamint túlzott mértékű támadás esetén a GO adhat szigorúbb büntetést maximálisan kiszabható büntetés 14 nap ban) Karakter ideiglenes gondozása alatt elkövetett szabálysértés: A szabályt megszegő gondozó karaktere 7 nap bant kap VI. Harapólink elhelyezése publikus fórumokon, hírcsoportokban, chateken, közösségi oldalakon, egyéb tiltott helyeken, stb.: - 3 nap ban

VII. Sértö nevek és üzenetek

sértő, trágár karakter név - 3 nap bann. trágár üzenet -3 -7 napig terjedő ban (levél tartalmátol függöen durvább hangvétel esetén , mindig a GO dönti el a mértékét a maximálisan kiszabható büntetés 7 nap ban) Valós életbeni fenyegetés, család fenyegetés, stb. - végleges kitiltás

IX. Hozzáférés eladása - végleges kitiltás

X. Sértö klán nevek (az klán nevéért és leírásáért a klán alapítója a felelös): 3 nap ban

10 szint különbség megsértése: 1 nap ban

XI. "Forgalom cserélö oldlak" használata -végleges kitiltás

Jogosulatlan feljelentés

A jogosulatlan feljelentők 1 nap bant fognak kapni mind a fórumból, mind a játékból. Ez az 1 napos ban csak azoknak jár, akik úgy jelentették fel játékostársukat, hogy egyértelműen látszik a szabályokból, hogy a feljelentés nem jogos. Kétes esetben, ahol a GO-nak kell döntenie hogy jogos vagy nem a feljelentés, nem jár a ban.
A szabályok életbe lépésének ideje azonnali!!! ( az esetlegesen függőben lévő feljelentések amelyek a szabályok kiírása előtt lettek írva azokra a régi szabályok vonatkoznak még)

 

Fórum Szabályzat

A fórum szabályzatának bármilyen megsértése (az általános szabályzat és az alfórumokra vonatkozó ottani szabályok is beleszámítanak) figyelmeztetést von maga után. A fórum adminisztrátorainak joga van a hozzáférések letiltására a fórumon, valamint extrém esetekben a játékban és a chaten is. A szabályzat betartatása a Fórum Team feladata.

1. Hozzáférések, Figyelmeztetések és Kitiltások

1.1 Minden felhasználó csak egy hozzáférést regisztrálhat és használhat

A többszöri regisztráció és több hozzáférés használata mindegyik - adott felhasználóhoz tartozó - hozzáférés kitiltásához vezet.

1.2 A harmadik figyelmeztetés után a hozzáférés letiltást kaphat

A harmadik figyelmeztetés után a hozzáférés letiltást kaphat2 hetes időtartamig, extrém helyzetekben hosszabb időre is. A kitiltás megkerülése új hozzáférés regisztrálásával nem megengedett!! Végleges kitiltás jár érte! Egy hozzáférés végleges letiltásra kerülhet, ha a felhasználó további többszöri figyelmeztetést kap a kitiltás lejárta után.

1.3 Extrém helyzetek

Extrém helyzetekben lehetséges, hogy a felhasználó kitiltást kap anélkül, hogy többszöri figyelmeztetést kapna.

1.4 A hozzászólás szerkesztése a figyelmeztetés kiadása után

A hozzászólás szerkesztése a figyelmeztetés kiadása után (beleértve a figyelmeztetés eltávolítását illetve szerkesztését) szabályellenes és 14 napnyi kitiltást von maga után.

2. Viselkedés a fórumon

2.1.1 Link és tartalom

Olyan tartalom és link beküldése, ami pornográf, szélsőséges politikai, erkölcstelen, vagy támadó illetve másokat sértő továbbá bármilyen törvénysértő tartalmat tilos beküldeni.

2.1.2 Ezen kívül tilos

Kulcsok, hackek, crackek vagy bármilyen más illegális tartalom közlése beleértve az illegális letöltési oldalakat is és a "warez" oldalakat is. Az ilyen jellegű tevékenység azonnali figyelmezetést von maga után, esetleg kitiltást is.

2.1.3 Üzenetváltások tartalma

Tilos privát üzenetváltások tartalmát (privát üzenet, chat, játékban történő levelezés) bemásolni a másik fél engedélye nélkül.

>2.1.4 Adatmegosztás

Tilos nyilvánosan megosztani a játékostársak karaktereinek olyan adatait, amely az azonosításukra ad lehetőséget (pl. a nevét)! Ez alól a szabály alól kivételt képez a Bejelentések fórumrész (Feljelentések, Klánháborúk, Multi- és Ideiglenes karaktergondozás bejelentése).

2.2.1 Hozzászólások

A témához nem kapcsolódó tartalmú hozzászólások írása (spammelés, offolás) nem megengedett és figyelmeztetést von maga után. Kivétel ez alól a spamfórum.

2.2.2 Kiskapuk keresése

Beleértve azokat a hozzászólásokat is, melyek szándékosan a szabályzat bizonyos pontjait akarják megkerülni (kiskapuk keresése, stb). Ennek a megítélése a Fórum csapat feladata.

2.3.1 Az aláírásokban használt képek nem haladhatják meg az alábbiakat:

Magasság: 150 px (pixel)
Szélesség: 450 px
45 kb

VAGY

Magasság: 100 px
Szélesség: 500 px
45 kb

És egy aláírásban csak 1 kép lehet.

2.3.2 Az aláírás maximum 3 sorból állhat normál betűmérettel.

2.3.3 Képcsatolás

Képeket lehet csatolni illetve beszúrni a hozzászólásokba, de nem haladhatják meg az alábbi méreteket:
Magasság: 400 px (pixel)
Szélesség: 400 px
és a fájlméretük egyenként 100 kb lehet Az előbbi korlátozások a Team (Csapat) tagjaira nem vonatkoznak!

2.3.4 Túlméretes kép

A moderátorok bármikor eltávolíthatják a túlméretes képeket. Egy hozzászólásban maximum 5 kép lehet.

2.3.5 Korlátátlépés

Mivel néha információkat kell átadni a felhasználóknak, ezért a Csapat tagjai túlléphetik ezeket a korlátozásokat a képekre illetve az aláírásban közölt szöveg méreteire vonatkozóan.

2.4 Más felhasználók, illetve a Csapat tagok sértegetése az egész fórumon tilos!

2.5 A Fórum csapatnak joga van a threadek cenzúrázásához. Ez egy hozzászólásban jelezve lesz.

2.6 Egy már lezárt téma újra indítása tilos! Ha írni szeretnél bele, kérd meg a moderátort, aki lezárta, hogy nyissa meg ismét.

2.7 Hozzáféréssel való kereskedés az egész fórumon TILOS!

2.8 Linkek

Reklámozás és más böngészőben játszható játékokra mutató linkek elhelyezése az egész fórumon tilos, beleértve a Játékok fórumot is. Olyan játékokra mutató linkek elhelyezése, melyek a látogatók számlálására vannak kitalálva, tilos!

2.9 A fórum nyelve Magyar, és CSAK MAGYAR!

2.10 Kérelmek

A játékból való kitiltások levételére vonatkozó kérelem írása az egész fórumban tilos! Lépj kapcsolatba a Game Operatorral - aki kitiltott téged - csak privát üzenetben/emailben/chaten.

2.11 Hangulatjelek

Hangulatjelek tömegének beszúrása tilos, mert lefagyaszthatja más felhasználók számítógépét. Maximum 5 smileyt használhatsz egy postban. Olyan képek illetve hozzászólások beküldése tilos, melyek szélesebbek az oldalnál (tehát vízszintesen/függőlegesen scrollozni kell, hogy látni lehessen a végét).

2.12 Nem jogos figyelmeztetés

Ha úgy érzed, hogy a figyelmeztetés nem volt jogos, először lépj kapcsolatba a Moderátorral, aki figyelmeztetett. Ha nem vezet eredményre, kapcsolatba léphetsz a Super Moderátorral. Extrém helyzetekben lehetőséged van kapcsolatba lépni a Board Administratorral. A Board Administrator szava a végső. Kövesd a hierarchiát (moderator->super moderator -> board administarot), különben nem leszel figyelembe véve (beleértve minden előző kommunikációt.).

2.14 Utánzás

Szigorúan tilos utánozni a Csapat tagokat, hogy másokat félrevezessetek (Név, Avatar, aláírás). Figyelmeztetést, illetve extrém helyzetekben kitiltást von maga után.

2.15 A Hozzászólás vadászat

(csak azért írni hozzászólásokat, hogy növekedjen a hozzászólás számotok) figyelmeztetést eredményez vagy extrém helyzetekben kitiltást. Tilos két órán belül ugyanabba a threadbe egymás után több hozzászólást írni (dupla postolás), helyette szerkeszteni kell a korábbi hozzászólást.

2.16 Tilos üzenni a kitiltott felhasználóknak

Ha ezt teszed, figyelmeztetést fogsz kapni. Az egyetlen kivétel a búcsúzó témák (admin hozzájárulásával). A fórum hozzáférés megosztása a kitiltott felhasználóval szigorúan tilos, a hozzáférését megosztó felhasználó is azonnali kitiltást kap érte.

2.17 A kitiltások és figyelmeztetések megvitatása

A publikus fórumokon tilos és további figyelmeztetéseket illetve kitiltásokat eredményezhet. Ezeket a dolgokat a mefelelő moderátorral illetve az őt felügyelő felettesével beszéld meg privátban.

2.18 TILOS A FÓRUMON

A fórumon tilos panaszkodni, másokat szidni, negatív kritikával illetni illetve egyéb dologgal kapcsolatban negatív véleményt írni. Erre PM-ben van lehetőség.

2.19 Jogos feljelentés

Mielőtt feljelentesz valakit, győződj meg annak jogosságáról! Amennyiben a feljelentett láthatóan nem szegte meg a játékszabályzatot, mind a fórumon, mind a játékban 1 nap ban jár a jogtalan feljelentésért.

2.20 Legkisebb használható betűméret

A fórumon a legkisebb használható betűméret a 12-es. Ennél kisebb betűvel csak alkalomszerűen szabad írni, és akkor sem az egész postot!

Megjegyzések

Az alábbi témákban lehet felkeresni a Fórum adminisztrátorokat:

- Aláírás tiltások
- Kitiltás megszüntetésének kérelmezése (IRC-n vagy e-mailben)
- Felhasználói cím - név cserék
- Problémák valamelyik Super Moderatorral (A MOD-okkal kapcsolatos panaszokal előbb a Super Moderatorokat keresd fel)

A vezetőség fenntartja magának a jogot a szabályzat megváltoztatására, ha szükséges. A fórum használata kiváltság, nem jog. Az adminisztrátoroknak joguk van azt tenni, ami szerintük a legjobb a fórumnak, beleértve a felhasználók kitiltását is.

Egy kis kiegészítés, mielőtt félreértések lennének...
A 3. figyelmeztetés után kitiltás dolog nem azt jelenti, hogy szabályzati pontonként 3 figyelmeztetés, hanem bármilyen megszegés miatti szabályszegésből a 3. után már kitiltás jön. Tehát ha kapsz egyet spammelés miatt, utána 2-t offolás miatt, akkor a következő spammelés miatt már kitiltást kapsz. Ezután minden szabálysértés kitiltást eredményez, melynek az időtartama minden kitiltáskor növekszik a 4. kitiltásig, amikor is végleges kitiltás következik. Tehát ha valaki 7x megszegi a szabályzat bármelyik pontját, az végleges kitiltást kap. Ez persze csak a legenyhébb szabályszegésekre vonatkozik. Ha valaki durva szabályt sért, az akár azonnali végleges kitiltást is kaphat.

Kitiltások mértéke:

1. kitiltás (4. figyelmeztetéskor) : 1 nap
2. kitiltás (5. figyelmeztetéskor) : 7 nap
3. kitiltás (6. figyelmeztetéskor) : 14 nap
4. kitiltás (7. figyelmeztetéskor) : 30 nap
5. kitiltás (8. figyelmeztetéskor) : 90 nap
6. kitiltás (9. figyelmeztetéskor) : 180 nap
7. kitiltás (10. figyelmeztetéskor) : végleges kitiltás